Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Filtry

Filtry są najstarszym i największym z trzech warszawskich wodociągów, który dostarcza wodę mieszkańcom Warszawy od połowy XIX wieku. W ramach dni otwartych (w lipcu i sierpniu) wszyscy chętni mogą obejrzeć zabytkową Stację Filtrów.

ul. Koszykowa 81 (mapa)
tel. 22 445 50 00
www.mpwik.com.pl
Filtry
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest najstarszym  i największym z trzech warszawskich wodociągów. Dostarcza wodę mieszkańcom Warszawy od połowy 1886 roku - pokrywając 50% zapotrzebowania stolicy. 

Stacja, która służy Warszawie i jej mieszkańcom niemalże nieprzerwanie od blisko 130 lat powstała dzięki zabiegom ówczesnego prezydenta miasta – rosyjskiego generała Sokratesa Starynkiewicza. Projekt budowy wodociągów i kanalizacji dla miasta Warszawy przygotował w 1876 r. wybitny angielski inżynier William Lindley.

Główne obiekty zaplanowane przez Lindleya, a więc zabytkowa już wieża ciśnień (wyłączona z użytku w latach 30. XX w), budynki pompowni i kotłowni, gdzie aktualnie mieści się muzeum wodociągów i kanalizacji czy nadal eksploatowane filtry powolne oraz zbiorniki wody czystej i surowej, powstały w latach 1883-1926. W 1933 r. oddano do użytku Zakład Filtrów Pospiesznych. Efektowny budynek wybudowany w stylu art deco zachwyca wspaniałą architekturą i niepowtarzalnym wnętrzem. 

Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał pomyślny dla Wodociągów okres. Zarówno bombardowania we wrześniu 1939 roku jak i walki powstania warszawskiego (1944) spowodowały ogromne straty. Ucierpiały zarówno obiekty jak i sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 22 września 1944 roku Warszawa została pozbawiona wody. Wodociągi unieruchomione były aż do 29 maja 1945 roku. Usunięcie zniszczeń i odbudowa obiektów oraz skompletowanie maszyn zrabowanych i wywiezionych z Warszawy przez wycofujące się wojska niemieckie trwało kilka lat.   
Obecnie Zakład Wodociągu Centralnego korzysta z nowocześnie wyposażonego laboratorium, które bada wodę na wszystkich etapach uzdatniania oraz w sieci wodociągowej. Oprócz kontroli jakości wody wykonywanej przez laboratorium, wybrane parametry są monitorowane przez urządzenia pomiarowe w systemie on-line.

Stacja Filtrów znajduje się w rejestrze Zabytków Województwa Mazowieckiego, a w 2012 r. została uznana za Pomnik Historii.

Zwiedzanie Stacji Filtrów jest odpłatne i możliwe na zasadach okreslonych na stronie www.mpwik.com.pl. Osoby indywidualne  mogą zwiedzać Stację w ramach Dni Otwartych we wszystkie soboty lipca i sierpnia oraz podczas imprez cyklicznych, m.in. Nocy Muzeów. Aktualny cennik oraz regulamin udostępniania obiektów jest dostępny pod adresem  https://goo.gl/7oEVsd

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.