Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Katedra została wzniesiona w obecnym kształcie w XIV wieku. Była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, m.in. ślubów i pogrzebów królewskich, zaprzysiężono tutaj pierwszą w Europie Konstytucję (3 Maja 1791 roku).

ulica Świętojańska 8 (mapa)
www.katedra.mkw.pl
Archikatedra św. Jana
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Katedra została wzniesiona w obecnym kształcie w XIV wieku. Wcześniej była tutaj drewniana kaplica. Początkowo był to kościół parafialny, lecz nabierając stopniowo coraz większego znaczenia, stał się pod koniec XVI wieku najważniejszym kościołem Rzeczpospolitej. W XVII wieku gotycką świątynię przebudowano w duchu baroku. Był to wówczas jeden z najbogatszych kościołów Polski, którego wnętrze wypełniały dzieła sztuki powstałe dzięki mecenatowi królów i szlachty.
Bazylika była świadkiem wielu historycznych wydarzeń jak np. koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Odbywały się tu również śluby i pogrzeby królewskie. Szczególne znaczenie miał fakt zaprzysiężenia tutaj pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.
Podczas powstania warszawskiego w 1944 roku Katedra była terenem walk, a po jego upadku została wysadzona w powietrze. Zniszczeniu uległo 90% murów. Po II wojnie światowej zrekonstruowano pierwotną formę świątyni, przywracając dawną wysokość dachu i gotycką formę elewacji. Przez ceglany portal wchodzi się obecnie z gwarnej i zatłoczonej ulicy do surowego wnętrza z gwieździstym sklepieniem, przenosząc się w klimat innej Warszawy.
Konsekracji odbudowanej po wojnie świątyni dokonał 9 czerwca 1960 roku kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W Bazylice znajduje się między innymi grób Prymasa Wyszyńskiego, a w jej kryptach grobowce książąt mazowieckich, arcybiskupów warszawskich, ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza, pisarza-noblisty Henryka Sienkiewicza oraz muzyka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego.
W ostatnich latach kościół stał się ważnym, międzynarodowym, centrum promocji muzyki sakralnej.
W okresie letnim w Archikatedrze odbywają się koncerty organowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.