Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Stare Miasto i okolice


ULICA MIODOWA

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium

ul. Miodowa 22/24

Wzniesiony w XVIII wieku jako szkoła wyższa, założona przez pijara Stanisława Konarskiego dla tzw. elit arystokratycznych. Obecnie znajduje się tu Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Teatr Collegium Nobilium.
Rektorami Akademii byli m.in. Andrzej Łapicki i Jan Englert, natomiast absolwentami wielu wybitnych aktorów: Jerzy Zelnik, Krzysztof Kolberger, Marek Kondrat, Piotr Fronczewski, Katarzyna Figura, Adam Ferency, Andrzej Chyra oraz Joanna Brodzik. (fot. Wanda Hansen)


Pałac Borchów
Pałac Borchów (Dom Arcybiskupów Warszawskich)

ul. Miodowa 17/19

Zbudowany w XVIII wieku w stylu barokowo-klasycystycznym. Nazwa pochodzi od jednego z właścicieli pałacu Jana Borcha, który był podkanclerzym koronnym.
W XIX wieku pałac został przekazany na siedzibę arcybiskupa warszawskiego. Odbudowany po zniszczeniach wojennych, do dziś pełni funkcje rezydencji prymasa Polski. W czasie swoich pielgrzymek do Polski mieszkał tutaj Jan Paweł II. Więcej informacji
(fot.Tomasz Nowak)Cerkiew greckokatolicka oo. bazylianów

ul. Miodowa 16
Wzniesiona w XVIII wieku. Pod zaborem rosyjskim (w XIX wieku) klasztor zlikwidowano, zaś cerkiew przekazano moskiewskim prawosławnym.
Bazylianie odzyskali cały obiekt dopiero w 1936 roku. Odbudowany po zniszczeniach wojennych, obecnie jest jedyną cerkwią greckokatolicką w Warszawie. (fot. Filip Kwiatkowski)


Pałac Paca
Pałac Paca (Radziwiłłów)

ul. Miodowa 15

Wzniesiony pod koniec XVII wieku w stylu barokowym. Podczas okupacji pruskiej (pocz. XIX w.) znajdował się tu teatr, później koszary wojskowe i lazaret.
W 1825 roku właścicielem pałacu został generał Ludwik Michał Pac, który odnowił budowlę, jednakże w związku z jego udziałem w powstaniu listopadowym, cały majątek generała wraz z pałacem został mu odebrany i przeznaczony na cele rządowe. Obecnie pałac jest siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji
(fot.Tomasz Nowak)

Kościół Przemienienia Pańskiego

Kościół Przemienienia Pańskiego (oo. kapucynów)

ul. Miodowa 13

Powstał w XVII wieku z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego jako wotum dziękczynne za zwycięstwa w bitwach pod Chocimiem i pod Wiedniem.
W kościele znajdują się 2 sarkofagi królewskie: z sercem Jana III Sobieskiego oraz z wnętrznościami Augusta II Mocnego. W podziemiach świątyni spoczywa wielu przedstawicieli polskiej arystokracji i inteligencji. Więcej informacji
(fot. Wanda Hansen)Pałac Młodziejowskich
Pałac Młodziejowskich (Morsztynów)

ul. Miodowa 10

Wzniesiony w XVII wieku. Właścicielami pałacu byli m.in. wojewoda mazowiecki Stanisław Morsztyn oraz biskup przemyski Andrzej Młodziejowski (XVIII w.).

Od 1820 roku mieściła się tutaj Resursa Kupiecka, następnie księgarnie i wiele sklepów, a pod koniec XIX wieku kamienica czynszowa.

Po zniszczeniach wojennych pałac został odbudowany i przeznaczony na siedzibę Wydawnictwa Naukowego PWN. Po zakończeniu remontu, od 2011 jest siedzibą Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz firmy doradczej A.T. Kearney. (fot.Tomasz Nowak)


Pałac Branickich
Pałac Branickich

ul. Miodowa 6

Wzniesiony w XVIII wieku dla Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego.Do 1949 roku właścicielem pałacu był Franciszek Salezy Potocki, któremu rząd PRL odebrał majątek na podstawie dekretu z 1945 roku. Po zniszczeniach wojennych pałac odbudowano i przeznaczono na jedną z siedzib Urzędu m.st. Warszawy. Na początku 2009 r. władze Warszawy podjęły decyzję o wyprowadzce urzędu z pałacu. Spadkobiercy Franciszka Salezego Potockiego planują wynająć pomieszczenia pałacu na wolnym rynku. Pałac wraz z oficynami i bramą jest wpisany do rejestru zabytków. Więcej informacji
(fot.Fotolia_ Artur Bogacki)

Pałac Biskupów Krakowskich
Pałac Biskupów Krakowskich

ul. Miodowa 5

Wzniesiony w XVII wieku jako rezydencja biskupów krakowskich. Wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Od XVIII wieku mieściły się tu liczne urzędy, a od XIX wieku kamienica czynszowa. Po zniszczeniach wojennych pałac odbudowano na podstawie obrazu Canaletta z XVII wieku. Na elewacji budynku od strony ulicy Senatorskiej znajduje się  tablica upamiętniająca śmierć kilkudziesięciu Polaków rozstrzelanych w tym miejscu w 1944 roku. Więcej informacji
(fot.Tomasz Nowak)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.