Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Śladami Jana Pawła II


Papież Jan Paweł II – pierwszy w historii następca św. Piotra pochodzący z Polski i pierwszy po ponad 450 latach biskup Rzymu nie będący Włochem. Był wybitnym duchownym a jednocześnie poetą, dramatopisarzem, nauczycielem akademickim i poliglotą. Długi, ponad 26-letni pontyfikat Jana Pawła II (drugi co do długości w dziejach Kościoła – nie licząc św. Piotra) obfitował w niezapomniane treści. Swoją silną osobowością i bezprecedensową postawą wpłynął nie tylko na obraz Kościoła, lecz także na wydarzenia na świecie.
Papież odbył ponad 100 podróży apostolskich, odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty. W Warszawie, podczas papieskich pielgrzymek do Ojczyzny, był 7-krotnie. To tu, w stolicy kraju za żelazną kurtyną, padały niezwykłej wagi słowa, a obecność Papieża w poszczególnych miejscach była hołdem składanym ludziom różnych wyznań. W Warszawie jest też wiele miejsc, które pamiętają Karola Wojtyłę, sprzed objęcia stolicy Piotrowej.
1 maja 2011 na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 roku – kanonizowany.

Lotnisko Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1
W tym miejscu rozpoczynała się większość pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca 1979 roku, podczas pierwszej wizyty, Papież po wyjściu z samolotu ucałował ojczystą ziemię. Gest ten – rozpoznawany na całym świecie – rozpoczynał każdą pielgrzymkę Papieża.
Podczas pożegnania z rodakami 9 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II nawiązał do słów będących myślą przewodnią kończącej się właśnie IV pielgrzymki do Ojczyzny: „Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście”. Zwrócił się do zebranych z apelem, przekonując, że odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować.


CENTRUM
Plac Piłsudskiego
Plac Piłsudskiego

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"
Te historyczne słowa padły na placu Piłsudskiego – w okresie PRL noszącym nazwę placu Zwycięstwa – w czerwcu 1979 roku, podczas mszy świętej w trakcie pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski. Zgromadziło się tu wówczas 500 tysięcy osób słuchających kazania o obowiązku dawania świadectwa wierze i odpowiedzialności za jej dziedzictwo, zakończonego wołaniem o dar Ducha Świętego. Przed mszą Jan Paweł II złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i wpisał się do księgi pamiątkowej: „Nieznanemu Żołnierzowi Polski – Jan Paweł II, syn tej ziemi”. Na tym samym placu, nazywanym już placem Piłsudskiego, Ojciec Święty ponownie odprawił mszę po dwudziestu latach, już w wolnej Polsce, w czerwcu 1999 roku.

Pałac Prezydencki
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

Jeden z najokazalszych gmachów przy Krakowskim Przedmieściu i jednocześnie największy z warszawskich pałaców. Od 1994 roku oficjalna siedziba prezydenta RP i jego kancelarii. Jako pierwszy zamieszkał w nim Lech Wałęsa, przenosząc się z dotychczasowej siedziby prezydenckiej w Belwederze.
W czerwcu 1999 roku Jan Paweł II złożył w pałacu wizytę ówczesnemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polski - Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Więcej informacji


Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68

"Szukałem Was, Wy teraz przyszliście do mnie, za to Wam dziękuję."
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II - 2 kwietnia 2006 roku - na frontonie świątyni odsłonięto tablicę ze słowami, które Ojciec Święty wypowiedział na krótko przed śmiercią. To miejsce jest mocno związane z Papieżem i jego dialogiem z młodymi. Kościół św. Anny, ze względu na położenie w bliskim sąsiedztwie między innymi Uniwersytetu Warszawskiego, to główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski (w czerwcu 1979 roku). Powiedział wtedy między innymi: „Niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości!”. Właśnie tego dnia, odpowiadając na przerywające mu oklaski, pierwszy raz w historii pielgrzymek Ojciec Święty odszedł od przygotowanego wcześniej tekstu. Robił to później wielokrotnie, podejmując ze swymi słuchaczami niezapomniane rozmowy.
Pamiętnej nocy 2 kwietnia 2005 roku kościół św. Anny w sposób naturalny stał się miejscem, gdzie młodzi ludzie zbierali się na modlitwie za Jana Pawła II. Powtarza się to w kolejne rocznice jego śmierci. Więcej informacji

Cerkiew greckokatolicka oo. bazylianów
Cerkiew greckokatolicka oo. bazylianów

ul. Miodowa 16
Jedna ze świątyń katolickich w Warszawie, w obrządku wschodnim. Grekokatolicy to największy z Kościołów tradycji bizantyjskiej, uznający prymat papieski.
W czerwcu 1999 roku Jan Paweł II spotkał się  w kościele przy Miodowej z hierarchami i wiernymi greckokatolickimi. W trakcie tego spotkania wspominał m.in. o swojej krótkiej i niespodziewanej wizycie w 1987 roku, kiedy to wszedł do cerkwi i ucałował ikonę znajdującą się wewnątrz. Chciał w ten sposób „dać wyraz wielkiego uznania nie tylko dla Zakonu Ojców Bazylianów, ale dla całego, zmuszonego wówczas do milczenia Kościoła greckokatolickiego”.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.