Stare Miasto i okolice

Spacer uliczkami Starego i Nowego Miasta pozwala odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Nastrojowe zaułki, skwery i przytulne kawiarenki tworzą niepowtarzalną atmosferę, a dwa historyczne place - Rynek Starego i Rynek Nowego Miasta - w sezonie letnim stają się sceną dla występów muzycznych i teatralnych oraz galerią pod gołym niebem.

Stare Miasto
Nowe Miasto
Plac Krasińskich i ulica Długa
ulica Miodowa


STARE MIASTO

Historyczne centrum i najstarsza część miasta, a jednocześnie salon kulturalny stolicy. Założone w XIII wieku jako gród książęcy i osada otoczona murami.

Podczas drugiej wojny światowej zniszczone w 90%. Dzięki doskonałej odbudowie wpisane w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie jest tętniącym gwarem miejscem spacerów, pełnym galerii, kawiarni i restauracji.


Zamek Królewski
Zamek Królewski

pl. Zamkowy 4
www.zamek-krolewski.pl

Zbudowany w XV wieku był rezydencją książąt mazowieckich.

Z chwilą przeniesienia stolicy z Krakowa, stał się siedzibą króla oraz władz. Był wielokrotnie przebudowywany, a podczas II wojny światowej zburzony. Odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. 

Dziś charakterystyczna bryła Zamku z wieżą zegarową (z której codziennie o godz. 11.15 odgrywany jest hejnał) otwiera drogę na Starówkę. Atrakcjami Muzeum są dwa oryginalne obrazy Rembrandta („Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”) oraz prace Bernarda Bellotta zw. Canaletto, nadwornego malarza ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrazy Canaletta były bezcenną pomocą przy powojennej odbudowie miasta.

Od strony Wisły znajdują się, oddane po gruntownej renowacji, Arkady Kubickiego, które wspierały skarpę z Zamkiem nadając zarazem monumentalny kształt ogrodowej elewacji. Po powstaniu w 1831 roku przekształcono je na stajnie i koszary, a potem na garaże. Arkady są oryginalną budowlą, która nie została zniszczona podczas II wojny światowej.
(fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl)

Kolumna Zygmunta
Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie wzniesiony w 1644 roku z inicjatywy króla Władysława IV na cześć Zygmunta III Wazy, jego ojca, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Pomnik ma 22 metry wysokości, a postać króla mierzy 275 centymetrów. Trzymana w prawej dłoni szabla symbolizuje jego dzielność, a krzyż w lewej - nieustanną gotowość do walki ze złem. Według legendy opuszczenie przez króla szabli ku dołowi zwiastować będzie miastu zbliżającą się klęskę.

Podczas II wojny światowej pomnik runął, a jego roztrzaskaną kolumnę umieszczono przy Zamku (od strony Trasy W-Z), gdzie można ją oglądać do dnia dzisiejszego. (fot. Tomasz Nowak)


Kościół św. Marcina
Kościół św. Marcina

ul. Piwna 9/11

Kościół znajduje się przy ulicy Piwnej, która jest najdłuższą ulicą Starego Miasta. Jej długość wynosi 250 metrów. Ufundowany w 1356 roku przez księcia mazowieckiego Ziemowita i jego żonę Eufemię, był wielokrotnie przebudowywany. Korpus główny kościoła jest obecnie barokowy (XVIII w.). Obok znajdują się zabudowania klasztorne oo. augustianów, gdzie w XVI wieku odbywały się sejmiki województwa mazowieckiego. Kościół pełni role związane z nabożeństwami ekumenicznymi oraz duszpasterstwem środowisk warszawskiej inteligencji. W latach 70. i 80. XX wieku w kościele skupiały się środowiska opozycyjne. Więcej informacji
(fot. Tomasz Nowak)


Katedra św. Jana
Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

ul. Świętojańska 8
www.katedra.mkw.pl

Skromnie wciśnięta w ciąg kamienic Katedra została wzniesiona w obecnym kształcie (wcześniej była tutaj drewniana kaplica) w XIV wieku jako kościół parafialny i stopniowo nabierała coraz większego znaczenia, aż stała się najważniejszym kościołem Rzeczypospolitej. Odbywały się tu śluby, koronacje i pogrzeby królewskie. W Bazylice znajduje się grób prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w jej kryptach grobowce książąt mazowieckich, arcybiskupów warszawskich, ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego, prezydenta Polski Gabriela Narutowicza oraz pisarza-noblisty Henryka Sienkiewicza. W okresie letnim w Archikatedrze odbywają się koncerty organowe. Więcej informacji
(fot. Wanda Hansen)


Kościół Matki Bożej Łaskawej
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy (oo. jezuitów)

ul. Świętojańska 10
www.laskawa.pl

Zbudowany w stylu późno-renesansowym, w latach 1609-1629 z fundacji króla Zygmunta III Wazy. We wczesnobarokowym ołtarzu znajduje się obraz słynący łaskami Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy, podarowany królowi Janowi Kazimierzowi przez papieża Innocentego X.
Z kamiennym niedźwiedziem leżącym przed kościołem związana jest romantyczna legenda, według której zaklęty w głaz nieśmiały książę czeka na kobietę, której miłość może przywrócić mu człowiecze kształty. Więcej informacji
(fot. Tomasz Nowak)