Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Historia Warszawy

Dawno temu w chatce nad Wisłą mieszkał rybak Wars i jego żona Sawa. Pewnego razu przyjęli pod swój dach zbłąkanego księcia Ziemomysła. Rankiem wdzięczny za ocalenie życia książę postanowił, że ziemie te na zawsze pozostaną warszowe. I tak, według legendy, powstała Warszawa. Czy to prawda – tego nie wiemy. Dalsze losy miasta nie są już jednak owiane tak gęstą tajemnicą.

Od legendy do stolicy

Choć pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z przełomu X i XI wieku, prawdziwy rozwój rozpoczął się w XIII wieku, kiedy na terenie dzisiejszego Starego Miasta powstał gród książąt mazowieckich. Ponieważ ludności z każdą dekadą przybywało, w kolejnym stuleciu założono także Nowe Miasto.

W 1596 roku król Zygmunt III Waza, z powodu pożaru królewskiej rezydencji na krakowskim Wawelu, zdecydował się na przeniesienie dworu i najważniejszych urzędów do rozbudowywanego właśnie zamku
w Warszawie. W ten sposób Warszawa stała się nieformalną stolicą Królestwa Polskiego.

Kolejne stulecia były na przemian okresami intensywnego rozwoju i bolesnych konfliktów. Tylko w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655-1658 miasto było trzykrotnie oblegane, zdobywane i okupowane przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie. Świetność stolicy przywrócił Jan III Sobieski, pogromca Turków. Za jego, przypadających na ostatnie ćwierćwiecze XVII wieku, rządów Warszawa rozkwitła gospodarczo, politycznie
i kulturalnie. Właśnie wtedy wzniesiona została nowa królewska rezydencja - Pałac w Wilanowie. Epoka dobrobytu trwała aż do czasów stanisławowskich (druga połowa XVIII wieku). Powstało wówczas wiele najpiękniejszych pałaców, kościołów i ogrodów, na przykład zachwycające Łazienki Królewskie.

Walka o niepodległość

W drugiej połowie XVIII wieku dało o sobie znać osłabienie polityczne kraju, którego tragicznym skutkiem były rozbiory: w  1772, 1793 i 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podzieliły między siebie  ziemie Polski, na 123 lata wymazując Rzeczpospolitą z mapy Europy. Nie zapobiegło temu nawet uchwalenie trzeciego maja 1791 roku
w Zamku Królewskim pierwszej na Starym Kontynencie i drugiej na świecie Konstytucji.

Namiastką niepodległości było powstanie w 1807 roku Księstwa Warszawskiego, powołanego na mocy traktatów pokojowych podpisanych przez sojusznika Polski, Napoleona Bonaparte oraz Imperium Rosyjskie
i Królestwo Prus. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku utworzono Królestwo Warszawskie, które było jednak całkowicie zależne od Moskwy. W następnych dekadach miasto stało się areną kolejnych stłumionych powstań: listopadowego (1830-1831) i styczniowego (1863). Jednak dopiero po I wojnie światowej, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. Już jako suwerenne państwo stoczyła w latach 1919-1921 wojnę z bolszewikami, której decydującym momentem stała się bitwa warszawska z 1920 roku, nazywana Cudem nad Wisłą. Spektakularne zwycięstwo Polaków powstrzymało marsz komunistów na zachód.

 W dwudziestoleciu międzywojennym miasto intensywnie się rozwijało, nie bez powodu zyskując miano „Paryża Północy”. Jednak po krótkim okresie pokoju nadeszły najczarniejsze chwile w dziejach Warszawy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.